Utbildningar och idédagar
 

Våren 2005Öppna utbildningar

Att gå en öppen utbildning är ett utmärkt sätt att påbörja en förändringsprocess och ett sätt för nyckelpersoner att stärka sin kompetens. I nästa steg kan deltagarna fundera över hur man vill gå vidare med de nyvunna kunskaperna i den egna verksamheten.

Idédagar
Idédagarna kan anpassas och utvecklas för att genomföras internt i olika verksamheter. Idédagar syftar till att ge inspiration och idéer till olika sätt att utveckla och förbättra sin verksamhet. Idédagar bygger på ett ömsesidigt givande och tagande mellan alla närvarande.

Tillsammans skapar vi dagen!